BLOG

Als je op de hoogte wilt blijven

Vier uitgangspunten van Schrijven;
Duidelijkheid, Beknoptheid, Eenvoud en Menselijkheid

- William Zinsser